Datu aizsardzība

JRS priecājas par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un izrādīto interesi par mūsu uzņēmumu.

Datu aizsardzības tēma ir JRS galvenā prioritāte. Tāpēc šeit vēlamies jūs informēt, kādā veidā tiek īstenoti datu aizsardzības noteikumi JRS uzņēmumā un kādu informāciju mēs ievācam un izmantojam savās tīmekļa vietnēs jūsu apmeklējuma laikā. Pirmkārt: jūsu datus izmanto tikai turpmāk nosauktajos nolūkos un nekādi citādi, ja nav saņemta jūsu piekrišana, piemēram, reklāmas nolūkiem.

I. Pārziņa vārds un adrese

Saskaņā ar datu aizsardzības pamatregulu un citiem dalībvalstu tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, kā arī pārējiem datu aizsardzības noteikumiem pārzinis ir:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co  KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Vācija
Tālrunis: +49 7967/152-0

E-Mail: nfjrsd
Tīmekļa vietne: www.jrs.de

II. Datu aizsardzības speciālista vārds un adrese

Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir:

Heike Feil
E-pasts: Dtnschtzbftrgtrjrsd

III. Vispārīga informācija par datu apstrādi

Mēs vācam un izmantojam savu lietotāju personas datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionējošu tīmekļa vietni, kā arī savu saturu un pakalpojumus. Mūsu lietotāju personas dati tiek regulāri ievākti un izmantoti tikai pēc tam, kad lietotājs ir devis savu piekrišanu. Izņēmumus piemēro tajos gadījumos, kad faktisku iemeslu dēļ iepriekšēja piekrišana nav iespējama un tiesību akti atļauj datu apstrādi.

1. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Tā kā mēs prasām datu subjekta piekrišanu apstrādes darbībām, tad ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir juridiskais pamatojums personas datu apstrādei.

Apstrādājot personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir attiecīgā persona, juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tas pats attiecas uz apstrādes darbībām, kas vajadzīgas, lai īstenotu pirmslīguma pasākumus.

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu, tad juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Ja datu subjekta vai citas fiziskas personas datu apstrādi liek veikt vitāli svarīgas intereses, juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses un datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par iepriekšminētajām interesēm, apstrādes juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

2. Datu dzēšana un glabāšanas ilgums

Datu subjekta personas datus dzēš vai bloķē, tiklīdz beidz pastāvēt glabāšanas mērķis. Turklāt uzglabāt var arī tad, ja Eiropas vai nacionālais likumdevējs to paredzējis Eiropas Savienības tiesību regulās, likumos vai citos noteikumos, kuriem pakļaujas pārzinis. Datu bloķēšanu vai dzēšanu veic arī tad, ja ir beidzies minētajos standartos noteiktais uzglabāšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama turpmāka datu glabāšana, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu.

IV. Tīmekļa vietnes sagatavošana un žurnāla failu izveidošana  

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Ikreiz, kad tiek atvērta mūsu tīmekļa vietne, mūsu sistēma automātiski reģistrē datus un informāciju no piekļūstošā datora sistēmas.

Tiek ievākti šādi dati:

 • Informācija par tīmekļa pārlūka tipu un izmantoto versiju
 • Lietotāja operētājsistēma
 • Lietotāja interneta operators
 • Lietotāja IP adrese
 • Piekļuves datums un laiks
 • Tīmekļa vietnes, no kurām lietotāja sistēma nokļūst mūsu tīmekļa vietnē
 • Tīmekļa vietnes, kuras lietotāja sistēma atver mūsu tīmekļa vietnē.

Žurnāla faili ietver IP adreses vai citus datus, kas ļauj tos attiecināt uz lietotāju. Tā var notikt, piemēram, ja saite uz tīmekļa vietni, no kuras lietotājs nokļūt interneta vietnē, vai saite uz tīmekļa vietni, uz kuru pāriet lietotājs, satur personas datus.

Dati tiek saglabāti arī mūsu sistēmas žurnāla failos. Šos datus neuzglabā kopā ar citiem lietotāja personas datiem.

Šādi iegūtos lietotāju datus pseidonimizē ar tehniskiem līdzekļiem. Tāpēc vairs nav iespējams datus saistīt ar lietotāju, kurš atver vietni. Datus neglabā vienkopus ar pārējiem lietotāja personas datiem.

2. Datu apstrādes juridiskais pamatojums

Datu un žurnāla failu pagaidu glabāšanas juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3. Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu glabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai tīmekļa vietni varētu padarīt pieejamu lietotāja datoram. Lai to panāktu, lietotāja IP adresei jābūt saglabātai visā sesijas laikā.

Uzglabāšana žurnāla failos notiek ar mērķi nodrošināt tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Turklāt šie dati mums palīdz optimizēt tīmekļa vietni un kalpo mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošībai. Šeit nenotiek datu analīze mārketinga nolūkos.

Šajos mērķos ietilpst arī mūsu likumīgās intereses par datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

4. Uzglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu datu vākšanas mērķi. Ja dati tiek vākti, lai nodrošinātu tīmekļa vietni, tad tā ir situācija, kad attiecīgā sesija ir beigusies.

5. Iebildumu un atcelšanas iespēja

Tīmekļa vietnes sagatavošanai ir obligāti nepieciešams ievākt datus un saglabāt tos žurnāla failos, lai nodrošinātu interneta vietnes darbību. Tātad lietotājam nav nekādas iebildumu iespējas.

V. Sīkdatņu izmantošana

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek saglabātas tīmekļa pārlūkā vai no tīmekļa pārlūka lietotāja datorsistēmā. Mūsu tīmekļa vietne datu aizsardzības apsvērumu dēļ principā nesaglabā sīkdatnes lietotāja datorā. Lai izmantotu PHP sesiju, tiek lietotas tikai sesijas sīkdatnes.

Tīmekļa lietotnes izmantotās sīkdatnes glabājas tikai tīmekļa pārlūka galvenajā atmiņā, tādējādi tās atkal tiek dzēstas, kad izslēdz tīmekļa pārlūkprogrammu. Tas ir arī iemesls, kādēļ pēc tīmekļa pārlūka aizvēršanas jums parasti jāpiesakās no jauna. Tādi apmeklējuma dati, kas pastāvīgi jāsaglabā sesijas laikā, piemēram, ir veidlapas dati, lai tos atkārtoti parādītu pēc nepareizas ievades. Tos dzēš ne vēlāk kā reizē ar veidlapas nosūtīšanu.

2. Datu apstrādes juridiskais pamatojums

Juridiskais pamatojums personas datu apstrādei ar sīkdatnēm ir VDAR 6. panta 1. punkta F) apakšpunkts.

3. Datu apstrādes mērķis

Nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas mērķis ir vienkāršot lietotājiem tīmekļa vietņu lietošanu vai atvieglot navigāciju tīmekļa vietnē.

Šajos mērķos ietilpst arī mūsu likumīgās intereses par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

4. Uzglabāšanas ilgums

Sīkdatnes netiek saglabātas lietotāja datorā.

5. Analīze ar Google Analytics  

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, kas ir Google Inc. (“Google”) tīmekļa analīzes pakalpojums. Google Analytics izmanto arī tā sauktās sīkdatnes, tas ir, teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un šādi ļauj analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu (sk. augstāk IV sadaļas 1.–4. punktu).

Ar sīkdatņu palīdzību iegūto informāciju, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti pārsūta uz ASV un tur saglabā Google serverī. Tomēr šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta Google Analytics IP anonimizācijas funkcija, lai tā iepriekš saīsinātu jūsu Google IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas parakstījušas Eiropas Ekonomikas zonas līgumu. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim Amerikas Savienotajās valstī tiks nosūtīta pilna IP adrese un tur uz vietas saīsināta.

Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, sagatavotu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitātēm un sniegtu tīmekļa vietnes īpašniekam papildu pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietņu izmantošanu un interneta lietošanu. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma nosūtīja Google Analytics ietvaros, netiek apvienota ar citiem Google datiem.

Jūs varat novērst, ka Google ievāc, pārsūta un apstrādā sīkdatņu izveidotos un uz jūsu tīmekļa vietnes izmantojumu attiecinātos datus (tostarp IP adresi), ja lejupielādējat un instalējat pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams tīmekļa vietnē:Google Analytics Opt-Out

Tiek ievietota atteikuma sīkdatne, kas neļauj turpmāk ievākt jūsu datus, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni.

Sīkāku informāciju par Google Analytics lietošanas nosacījumiem un datu aizsardzību skatīt vietnē www.google.com/analytics/terms/de.html  vai https://www.google.de/intl/de/policies/

6. Google Tag Manager

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Tag Manager. Google Tag Manager ir Google Inc. risinājums, kas ļauj uzņēmumam pārvaldīt tīmekļa vietnes birkas, izmantojot interfeisu. Google Tag Manager ir domēns bez sīkdatnēm, kas neievāc personas datus. Google Tag Manager gādā par citu birku bloķēšanu, kuras zināmos apstākļos ievāc datus. Par to mēs informējam īpaši. Google Tag Manager nepiekļūst šiem datiem. Ja lietotājs ir veicis deaktivizāciju domēna vai sīkdatņu līmenī, tā saglabājas visām izsekošanas birkām, kas ir ieviestas ar Google Tag Manager.

VI. Kontaktveidlapa, darba pieteikums tiešsaistē un e-pasta saziņa  

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

a.) Mūsu tīmekļa vietnē ir ievietota kontaktveidlapa/darba pieteikuma veidlapa, ko var izmantot elektroniskai saziņai. Ja lietotājs izmanto šo iespēju, ievades maskā ievadītie dati tiek nosūtīti mums un saglabāti. Šie dati ir:

 • Uzruna, vārds un uzvārds
 • Uzņēmums
 • Nozare/darbības joma
 • Iela, mājas numurs, pasta indekss, vieta un valsts
 • Telefons
 • E-pasts
 • Iespējams, vēlamā alga
 • Darba pieteikuma dokumenti

Brīdī, kad nosūtāt ziņojumu, tiek saglabāti arī šādi dati:

 • Lietotāja IP adrese
 • Reģistrācijas datums un laiks

Lai apstrādātu datus, nosūtīšanas procesa ietvaros tiek saņemta jūsu piekrišana, atsaucoties uz šo datu aizsardzības deklarāciju.

b.) Alternatīvi var sazināties, izmantojot norādīto e-pasta adresi. Šādā gadījumā tiek saglabāti tie lietotāja personas dati, kas norādīti e-pastā.

c.) Datus nenodod tālāk trešajām personām. Datus izmanto tikai sarakstes vai darba pieteikuma apstrādei.

2. Datu apstrādes juridiskais pamatojums

a.) Ja lietotājs ir sniedzis savu piekrišanu, datu apstrādes juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

b.) Juridiskais pamatojums, lai apstrādātu datus, kas nosūtīti e-pastā, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja e-pasta saziņas mērķis ir noslēgt līgumu, papildu juridiskais pamatojums apstrādei ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3. Datu apstrādes mērķis

No ievades maskas iegūto personas datu apstrāde mums kalpo vienīgi saziņas kontakta noformēšanai. Ja saziņa notiek e-pastā, tas nozīmē, ka tādējādi pastāv arī prasītās likumīgās intereses, lai varētu veikt datu apstrādi.

Pārējie personas dati, kas apstrādāti nosūtīšanas laikā, ir paredzēti, lai novērstu kontaktveidlapas ļaunprātīgu izmantošanu un garantētu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

4. Uzglabāšanas ilgums

a.) Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu datu vākšanas mērķi. Tas attiecas uz personas datiem no kontaktveidlapas ievades maskas un tiem datiem, kas nosūtīti pa e-pastu, kad attiecīgā sarakste ar lietotāju ir pabeigta. Sarakste beidzas tad, ja no apstākļiem var secināt, ka attiecīgā lietas būtība ir noskaidrota.

b.) Tas attiecas uz personas datiem, kas iegūti tiešsaistes pieteikuma ievades maskā, un tiem datiem, kas tika nosūtīti pa e-pastu kā darba pieteikums, ja attiecīgā pieteikšanās procedūra ir pabeigta un nav jāuztraucas par juridiskiem iebildumiem. Iesniedzot piekrišanas deklarāciju saistībā ar darba pieteikumu tiešsaistē, jūs piekrītat, ka mēs glabāsim pieteikumus 2 gadus, lai ņemtu tos vērā arī saistībā ar turpmākajām brīvajām amata vietām.

Nosūtīšanas laikā ievāktos papildu personas datus dzēš ne vēlāk kā septiņu dienu laikā.

5. Iebildumu un atcelšanas iespēja

Lietotājam jebkurā laikā ir iespēja atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja lietotājs sazinās ar mums e-pastā, viņš jebkurā laikā var iebilst pret savu personas datu saglabāšanu. Šādā gadījumā saraksti vairs nevar turpināt vai darba pieteikumu nevar ņemt vērā.

Iesniedziet savas piekrišanas atsaukumu un iebildumus pret uzglabāšanu, sūtot uz e-pasta adresi info@jrs.de vai bewerbung@jrs.de vai rakstveidā uz mūsu iepriekš norādīto uzņēmuma adresi.

Šajā gadījumā dzēš visus personas datus, kas saglabāti saziņas kontaktu gaitā.

VII. Datu subjekta tiesības

Ja tiek apstrādāti jūsu personas dati, tad jūs esat datu subjekts saskaņā ar VDAR, un jums ir šādas tiesības attiecībā uz pārzini:

1. Piekļuves tiesības

Jūs varat pieprasīt, lai pārzinis apstiprina, vai mēs apstrādājam personas datus, kas attiecas uz jums. Ja šāda apstrāde notiek, jūs varat lūgt pārzinim sniegt šādu informāciju:

 1. personas datu apstrādes mērķi;
 2. kādas personas datu kategorijas tiek apstrādātas;
 3. saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem ir izpausti vai vēl tiks izpausti jūsu personas dati;
 4. jūsu personas datu paredzētais glabāšanas laiks vai tad, ja nav iespējams sniegt konkrētu informāciju, kritēriji, pēc kuriem nosaka glabāšanas ilgumu;
 5. vai pastāv tiesības labot vai dzēst jūsu personas datus, vai pastāv tiesības ierobežot pārziņa veikto apstrādi un tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
 6. vai pastāv tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
 7. visa pieejamā informācija par datu izcelsmi, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta;
 8. vai pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu, saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu un – vismaz šajos gadījumos – pārliecinoša informācija par iesaistīto loģiku un šādas apstrādes mērogu un paredzēto ietekmi uz datu subjektu.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju, vai jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz trešo valsti vai kādai starptautiskai organizācijai. Šajā sakarā jūs varat pieprasīt, lai jūs informē par piemērotām garantijām saskaņā ar VDAR 46. pantu saistībā ar datu pārsūtīšanu.

2. Tiesības uz labošanu

Attiecībā uz pārzini jums ir tiesības labot un/vai papildināt apstrādātos personas datus, kas attiecas uz jums, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi. Pārzinis nekavējoties veic datu korekciju.

3. Tiesības ierobežot apstrādi

Jūs varat pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, ja pastāv šādi priekšnoteikumi:

 1. ja apstrīdat savu personas datu pareizību uz tik ilgu laiku, kas dod iespēju pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību;
 2. ja apstrāde ir nelikumīga un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, tomēr prasāt ierobežot personas datu izmantošanu;
 3. ja pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkos, bet gan tāpēc, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības; vai
 4. jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu un vēl nav noskaidrots, vai pārziņa leģitīmais pamats ir svarīgāks par jūsu iemesliem.

Ja esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šādus datus – neņemot vērā to glabāšanu – drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai nolūkā celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgās prasības, vai aizsargāt kādas citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu Savienības vai dalībvalsts sabiedrības interešu vārdā.

Ja apstrādes ierobežojums ir panākts saskaņā ar augstākminētajiem priekšnoteikumiem, pārzinis jūs informēs, pirms ierobežojums tiek atcelts.

4. Tiesības uz dzēšanu

a) Dzēšanas pienākums

Jūs varat pieprasīt, lai pārzinis nekavējoties dzēš jūsu personas datus, un pārzinim ir pienākums tos nekavējoties dzēst, ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

 1. Jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem tie tika ievākti vai kā citādi apstrādāti.
 2. Jūs atsaucāt savu piekrišanu, uz kuru balstījās apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un apstrādei nav cita tiesiskā pamatojuma.
 3. Jūs iebildāt pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata, vai jūs iebildāt pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu.
 4. Jūsu personas dati tika apstrādāti nelikumīgi.
 5. Jūsu personas dati jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuriem pakļaujas pārzinis.
 6. Jūsu personas dati ir ievākti saistībā ar informācijas sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem, kā minēts VDAR 8. panta 1. punktā.

b) Informācija trešajai personai

Ja pārzinis ir publiskojis jūsu personas datus un viņam ir pienākums šos datus dzēst atbilstoši VDAR 17. panta 1. punktam, tad pārzinis, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, veic atbilstīgus pasākumus, tostarp arī tehniskus, lai informētu personas datu apstrādes pārziņus, kuri apstrādā personas datus, ka jūs kā datu subjekts esat pieprasījis dzēst visas saites uz šiem personas datiem vai šo personas datu kopijas vai atveidojumus.

c) Izņēmumi

Tiesības dzēst nav spēkā, ja apstrāde ir nepieciešama

 1. lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību un informāciju;
 2. lai izpildītu juridisku pienākumu, kas prasa apstrādi saskaņā ar Savienības vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuriem ir pakļauts pārzinis, vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai saistībā ar pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu;
 3. pamatojoties uz sabiedrības interesēm sabiedrības veselības aizsardzības jomā saskaņā ar VDAR 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu un 9. panta 3. punktu;
 4. arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas mērķiem saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ciktāl a) apakšpunktā minētās tiesības varētu neļaut vai būtiski kavēt šīs apstrādes mērķu sasniegšanu, vai
 5. lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības.

5. Tiesības uz informāciju

Ja jūs attiecībā uz pārzini esat izmantojis tiesības labot, dzēst vai ierobežot datu apstrādi, tad pārzinim ir pienākums paziņot visiem saņēmējiem, kuriem ir izpausti jūsu personas dati, par datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, izņemot gadījumus, kad tas izrādās neiespējami vai rada nesamērīgi lielu apgrūtinājumu.

Jums ir tiesības saņemt no pārziņa informāciju par šiem saņēmējiem.

6. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt personas datus par sevi, ko jūs sniedzāt pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jums ir tiesības nosūtīt šos datus citam pārzinim bez jebkādiem šķēršļiem no pārziņa puses, kuram personas dati ir sniegti, ar noteikumu, ka

 1. apstrāde pamatojas uz piekrišanu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un
 2. apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Īstenojot šīs tiesības, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai jūsu personas datus pārzinis tieši pārsūta citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Tas nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu brīvības un tiesības.

Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs, vai tad, kad pārzinis īsteno likumīgas oficiālas pilnvaras.

7. Tiesības iebilst

Saistībā ar jūsu īpašo situāciju jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu; tostarp arī pret profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem.

Pārzinis jūsu personas datus vairs neapstrādā, izņemot gadījumus, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī apstrāde kalpo, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Ja jūsu personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības nolūkā; tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šādu tirgvedību.

Ja jūs iebilstat apstrādei tiešās tirgvedības nolūkā, jūsu personas datus šādā nolūkā vairs neapstrādā.

Saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu – neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK – jūs savas tiesības iebilst varat īstenot ar automatizētiem līdzekļiem, izmantojot tehniskās specifikācijas.

8. Tiesības atsaukt piekrišanas deklarāciju saistībā ar datu aizsardzību

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanas deklarāciju, kas sniegta saistībā ar datu aizsardzību. Piekrišanas atsaukums neietekmē to apstrādes darbību likumīgumu, kas tika veiktas līdz atsaukumam un pamatojās uz jūsu piekrišanu.

9. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Jums ir tiesības nepakļauties lēmumam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde – tostarp profilēšana – kas rada jums tiesiskās sekas vai ievērojami ietekmē jūs līdzīgā veidā. To nepiemēro, ja lēmums

 1. ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp jums un pārzini,
 2. ir atļauts saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, kuriem pakļaujas pārzinis un kuros ir ietverti atbilstīgi pasākumi, lai aizsargātu jūsu tiesības, brīvības un likumīgās intereses, vai
 3. pamatojas uz jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Tomēr šādus lēmumus nedrīkst pamatot ar īpašām personas datu kategorijām, kas minētas VDAR 9. panta 1. punktā, izņemot tad, ja tiek piemērots 9. panta 2. punkta a) vai g) apakšpunkts un tiek nodrošināti atbilstīgi pasākumi, ar ko aizsargā jūsu tiesības un brīvības, kā arī jūsu likumīgās intereses.

Attiecībā uz (1) un (3) punktā minētajiem gadījumiem pārzinis veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu jūsu tiesības, brīvības un likumīgās intereses – vismaz ar tiesībām panākt datu subjekta līdzdalību no pārziņa puses – lai jūs varētu izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

10. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Neskarot citus administratīvus vai tiesību aizsardzības līdzekļus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši tās dalībvalsts uzraudzības iestādē, kurā atrodas jūsu dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde notiek pretrunā ar VDAR.

Uzraudzības iestāde, kurai iesniegta sūdzība, informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības statusu un izskatīšanas rezultātiem, tostarp par iespēju vērsties tiesā saskaņā ar VDAR 78. pantu.

VIII. Sociālo tīklu pogas izmantošana

Mēs izmantojam tā sauktos sociālos spraudņus (turpmāk tekstā - pogas), kas piesaistīti sociālajiem tīkliem, piemēram, Facebook un Linkedin.

Šīs pogas, ja tās ir parādītas tīmekļa vietnē, vēl nenozīmē kontaktu ar Facebook un Linkedin serveriem. Tikai uzklikšķinot uz šīm pogām, jūs piekrītat saziņai ar Facebook un Linkedin un aktivizējat savienojumu. Pogas paliek aktīvas līdz brīdim, kad jūs tās deaktivizējat vai dzēšat sīkdatnes. Sīkāka informācija saistībā ar sīkdatnēm ir atrodama mūsu norādēs par sīkdatņu izmantošanu.

Pēc aktivizācijas tiek izveidots tiešais savienojums ar attiecīgā sociālā tīkla serveri. Tad pogas saturs no sociālajiem tīkliem tiek pārsūtīts tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un no turienes iesaistīts tīmekļa vietnē.

Pēc pogas aktivizācijas attiecīgais sociālais tīkls jau var vākt datus neatkarīgi no tā, vai jūs sadarbojaties ar pogu. Ja jūs esat pieteicies sociālajā tīklā, tas var pievienot jūsu apmeklējumu šajā tīmekļa vietnē pie jūsu lietotāja konta.

Ja jūs esat sociālā tīkla dalībnieks un nevēlaties, lai mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā savāktie dati tiktu sasaistīti ar jūsu saglabātajiem dalībnieka datiem, tad pirms pogas aktivizēšanas jums ir jāiziet no attiecīgā sociālā tīkla.

Mēs neietekmējam datu apjomu, ko sociālie tīkli ievāc ar pogu palīdzību. Datu vākšanas mērķis, apjoms, turpmākā apstrāde un izmantošana attiecīgajos sociālajos tīklos, kā arī jūsu tiesības un iebildumu izteikšanas iespējas, lai aizsargātu savu privāto sfēru, ir atrodamas attiecīgo sociālo tīklu informācijā par datu aizsardzību.

IX. Mūsu klātbūtne sociālajos tīklos

Datu apstrāde sociālajos tīklos

Mēs uzturam publiski pieejamus profilus sociālajos tīklos. Sociālie tīkli, ko izmantojam, ir paskaidroti turpmākajā tekstā. Sociālie tīkli, piemēram, Facebook, Google + utt., parasti var pilnā apjomā analizēt jūsu kā lietotāja uzvedību, kad jūs apmeklējat šo tīklu tīmekļa vietnes vai tādu tīmekļa vietni, kurā ir integrēts sociālo tīklu saturs (piemēram, pogas “Patīk” vai reklāmplakāti). Lietotājam reaģējot un aktivizējot mūsu klātbūtni sociālajos tīklos, tiek ierosinātas daudzas ar datu aizsardzību saistītas apstrādes darbības. Proti:

Ja esat pieteicies savā sociālā tīkla kontā un reaģējat uz mūsu klātbūtni sociālajā tīklā, nospiežot pogu, tad sociālā tīkla portāla īpašnieks var pakārtot šo apmeklējumu jūsu lietotāja kontam. Tomēr zināmos apstākļos jūsu personas datus var vākt arī tad, ja jūs neesat pieteicies vai jums nav konta attiecīgā sociālā tīkla portālā. Šajā gadījumā datus iegūst, piemēram, izmantojot sīkdatnes, kas saglabātas jūsu galiekārtā, vai reģistrējot jūsu IP adresi.

Šādi iegūtie dati ļauj sociālo tīklu portālu īpašniekiem izveidot lietotāju profilus, kuriem ir pievienotas jūsu aizraušanās un intereses. Tādā veidā gan attiecīgajā sociālā tīklā, gan ārpus tīkla jums var parādīt reklāmu, kas saistīta ar jūsu interesēm. Ja jums ir konts attiecīgajā sociālajā tīklā, tad ar interesēm saistīto reklāmu var parādīt visās ierīcēs, ar kuru palīdzību jūs esat pieteicies vai kādreiz bijāt pieteicies.

Lūdzam ņemt vērā arī to, ka mēs nevaram izsekot visiem apstrādes procesiem sociālo tīklu portālos. Tādēļ sociālo tīklu portālu īpašnieki atkarībā no pakalpojuma piedāvātāja var veikt vēl citas apstrādes darbības. Sīkāku informāciju meklējiet attiecīgo sociālo tīklu portālu lietošanas noteikumos un datu aizsardzības noteikumos.

Juridiskais pamatojums

Mūsu klātbūtnes mērķis sociālajos tīklos ir nodrošināt pēc iespējas plašāku dalību tīmeklī. Tās ir likumīgas intereses VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē. Sociālo tīklu uzsākto analīzes procesu pamatā ir atšķirīgs juridiskais pamatojums, kas sociālo tīklu īpašniekiem ir jāuzrāda (piemēram, piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Atbildīgais un tiesību izmantošana

Kad jūs reaģējat un aktivizējat kādu no mūsu klātbūtnes apliecinājumiem sociālajā tīklā (piemēram, Facebook), mēs kopā ar sociālā tīkla īpašnieku atbildam par datu apstrādes darbībām, ko ierosināja šis apmeklējums. Jūs principā varat izmantot savas tiesības (piekļuve, labošana, dzēšana, apstrādes ierobežošana, datu pārnesamība un sūdzības) gan attiecībā pret mums, gan pret attiecīgā sociālā tīkla portāla īpašnieku (piemēram, Facebook).

Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka, neraugoties uz kopīgo atbildību ar sociālo tīklu portālu īpašniekiem, mēs neietekmējam pilnā apmērā datu apstrādes darbības, ko veic sociālo tīklu portāli. Mūsu iespējas lielā mērā ir atkarīgas no attiecīgā pakalpojuma piedāvātāja korporatīvās politikas.

Uzglabāšanas laiks

Datus, ko mēs ievācam ar savu klātbūtni sociālajos tīklos, mūsu sistēmas dzēš, tiklīdz beidz pastāvēt datu glabāšanas mērķi vai jūs mums pieprasāt dzēšanu, vai atsaucat savu piekrišanu datu uzglabāšanai vai zūd datu glabāšanas mērķis. Saglabātās sīkdatnes paliek jūsu galiekārtā, līdz jūs tās izdzēšat. Netiek ietekmēti saistošie tiesību akti – it īpaši glabāšanas termiņi.

Mēs neietekmējam to datu uzglabāšanas laiku, kurus sociālo tīklu īpašnieki saglabā paši savām vajadzībām. Plašāku informāciju jautājiet tieši sociālo tīklu īpašniekiem (piemēram, par viņu datu aizsardzības deklarācijām, skatīt turpmāk).

Sīka informācija par sociālajiem tīkliem

Facebook

Mums ir profils Facebook vietnē. Pakalpojuma piedāvātājs ir Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ASV. Facebook ir sertificēts saskaņā ar “ES un ASV privātuma vairogu”.

Savā lietotāja kontā jūs varat pašrocīgi pielāgot savus reklāmas iestatījumus. Šajā nolūkā uzklikšķiniet uz turpmākās saites un piesakieties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Sīkāku informāciju skatīt Facebook datu aizsardzības deklarācijā: https://www.facebook.com/about/privacy/

XING 

Mums ir profils XING vietnē. Pakalpojuma piedāvātājs ir XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburga, Vācija. Sīkāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi skatīt XING datu aizsardzības deklarācijā: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn 

Mums ir profils LinkedIn vietnē. Pakalpojuma piedāvātājs ir LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Īrija. LinkedIn ir sertificēts saskaņā ar “ES un ASV privātuma vairogu”. LinkedIn izmanto reklāmas sīkdatnes. Ja vēlaties deaktivizēt LinkedIn reklāmas sīkdatnes, izmantojiet šo saiti:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Sīkāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi skatīt LinkedIn datu aizsardzības deklarācijā: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

X. Analīzes rīki un reklāma

Facebook pikselis

Mūsu tīmekļa vietne saziņas mērīšanai izmanto uzņēmuma Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV (“Facebook”) apmeklētāju darbības pikseli.

Tādējādi var izsekot vietnes apmeklētāju rīcību pēc tam, kad tie ar klikšķi uz Facebook reklāmas sludinājuma ir pārvirzīti tālāk uz pakalpojuma piedāvātāja tīmekļa vietni. Tirgus izpētes un statistikas nolūkos šādi var novērtēt Facebook reklāmas sludinājumu efektivitāti un optimizēt turpmākos reklāmas pasākumus.

Savāktie dati mums kā šīs tīmekļa vietnes īpašniekam ir anonīmi, tāpēc mēs nevaram izsecināt lietotāju identitāti. Tomēr Facebook datus uzglabā un apstrādā tā, lai būtu iespējama saikne ar attiecīgo lietotāju profilu un Facebook varētu izmantot šos datus saviem reklāmas mērķiem saskaņā ar Facebook datu izmantošanas direktīvu . Tas ļauj Facebook ieslēgt reklāmas sludinājumus Facebook lapās, kā arī ārpus Facebook. Mēs kā vietnes īpašnieki nevaram ietekmēt šo datu izmantošanu.

Facebook pikseli izmanto, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes īpašniekam ir likumīgas intereses par efektīviem reklāmas pasākumiem, tostarp sociālajiem tīkliem.

Papildinformācija par jūsu privātās sfēras aizsardzību ir atrodama Facebook norādēs par datu aizsardzību:https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Reklāmas sludinājumu iestatījumu sadaļā jūs varat deaktivizēt remarketinga funkciju “Custom Audiences”, kas atrodama vietnē https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Lai to izdarītu, jums iepriekš jāpiesakās Facebook vietnē.

Ja jums nav Facebook konta, uz lietojumu balstīto Facebook reklāmu jūs varat deaktivizēt Eiropas interaktīvās digitālās reklāmas apvienības (European Interactive Digital Advertising Alliance) tīmekļa vietnē: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

XI. Datu aizsardzības norādījumu pielāgošana

Mēs periodiski koriģējam šos norādījumus par datu aizsardzību, lai tie vienmēr atbilstu pašreizējām juridiskajām prasībām un aptvertu visus mūsu piedāvājumus.

Šie grozījumi neskar juridiskās tiesības uz piekļuvi, labošanu, bloķēšanu, dzēšanu un iebildumiem.

Sīkāku informāciju mūsu klienti un piegādātāji var atrast sadaļā: Informācija par klientu un piegādātāju datu apstrādi saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu

Privacy Policy 

We Value Your Privacy

This website uses external tools and components to provide you the best experience on our website. You will find more detailed information in our privacy policy.

Privacy Policy.